ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ထုတ္ျပန္ထားျခင္းမရွိေၾကာင္း အသိေပးေဖာ္ျပျခင္း

0
426

IS တပ္ဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးေတြ႕ရွိက သတင္းေပးတုိင္ၾကားရန္ဟု လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ရန္ကုန္တုိ င္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ထုတ္ျပန္ထားျခင္းမရွိေၾကာင္း အသိေပးေဖာ္ျပျခင္းမရွိဟု သိရသည္။

လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ Thein Kyaw အေကာင့္အမည္ျဖင့္ IS တပ္ဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးေတြ႕ရွိက သတင္းေပး တုိင္ၾကားရန္ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ “ IS လက္ေရြးစင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးထားပါတယ္ ။

ျမန္မာစကားကၽြမ္းက်င္စြာေျပာဆုိႏုိင္သူ ေဖာ္ျပပါအၾကမ္းဖက္သမားကုိ နီးစပ္ရာရဲစခန္းတြင္ သတင္းေပးၾကပါ၊ ရန္ကုန္တုိ င္းရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁- ၂၃၁၇၅၂၆၊ ၀၁-၂၃၁၇၅၂၇ ” ဟု ဓာတ္ပံုႏွင့္ပူးတြဲလ်က္ပါရွိသည့္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားမွာ ရန္ကု န္တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ထုတ္ျပန္ေဖာ္ျပျခင္း မဟုတ္ပါ။

အဆုိပါေဖာ္ျပခ်က္ပါ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္မ်ားမွာလည္း ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ မႈခင္းႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ အမ်ားျပည္သူမွ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုးရွိ 199 Call Centre သုိ႔ ဆက္သြယ္သတင္းေပးပုိ႔ တုိင္ၾကားႏုိင္ရန္ လွည့္ကင္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားတြင္ ေရးသားအသိ ေပးထားသည့္ ဖုန္းနံပါတ္ မ်ားျဖစ္ၿပီး ၎ဖုန္းနံပါတ္မ်ားမွာ ယခုလက္ရွိ အသံုးျပဳေနေသာ 199, 01 2323199 ဖုန္းနံပါတ္မ်ား တပ္ဆင္အသံုးျပဳ ျခင္းမရရွိေသးမီက အမ်ားျပည္သူသုိ႔ အသိေပးထားေသာဖုန္းနံပါတ္မ်ား သာျဖစ္ပါသည္။

အဆုိပါေဖာ္ျပခ်က္မွာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုးသုိ႔ အမ်ား ျပည္သူမွ ဆက္သြယ္သတင္းေပးပုိ႔ႏုိင္ရန္ အသိေ ပးထားေသာ ဖုန္းနံပါတ္ မ်ားကုိ အသံုးျပဳေဖာ္ျပျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ အဆုိပါ ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ထုတ္ျပန္ေဖာ္ျပျခင္းမရွိ ေၾကာင္း အသိေပးေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

Yangon Police
Source : goo.gl/WsMP9q

———————————

Our Terms and Conditions: Read Here! | Our DMCA – Copyright Policy: Read Here!